Information till torghandlare

Tillfälliga platser

Tillfälliga platser fördelas av torgansvarig klockan 07:00 på torgdagen. Platser kan ej förbokas. Vid evenemang då Växjö Torghandel flyttas till Norrtullsparkeringen kan tillfälliga platser ej erbjudas.

Fast plats som ej tagits i bruk av ordinarie torghandlare klockan 07:00 kommer att hyras ut av torgansvarig som tillfällig plats.

Pris för hyra av torgplats

  • Fast helplats, 4 x 3,5 m 4000 kr/år.
  • Fast halvplats, 2 x 3,5 m 2000 kr/år.
  • Tillfällig helplats, 4 x 3,5 m 200 kr/dag.
  • Tillfällig halvplats, 2 x 3,5 m 100 kr/dag.

Obs! för elanslutning tillkommer kostnad.

  • 1-fas 10 amp 40 kr/dag.
  • 3-fas 16 amp 70 kr/dag.

Sätt upp en väl synlig skylt på ert torgstånd med företagets namn, adress och telefon.


Försök att hålla det rent och fräscht under, i och runt ert torgstånd.


Torghandeln har öppet 8.00 - 14.30.

Observera att om du har sålt slut så får du packa ihop ditt torgstånd innan 14.30 men det sker utan att störa andra torghandlare, personal eller kunder.


För ansökan till fast torgplats så kontakta Växjö kommun


Har du några frågor?
Kontakta oss gärna


Lägg till en länk till din hemsida eller dina sociala medier

Obs! endast torghandlare