Information till torghandlare

Tillfälliga platser

Tillfälliga platser fördelas av torgansvarig klockan 07:00 på torgdagen. Platser kan ej förbokas. Vid evenemang då Växjö Torghandel flyttas till Norrtullsparkeringen kan tillfälliga platser ej erbjudas.

Fast plats som ej tagits i bruk av ordinarie torghandlare klockan 07:00 kommer att hyras ut av torgansvarig som tillfällig plats.

Pris för hyra av torgplats

  • Fast helplats, 4 x 3,5 m 4000 kr/år.
  • Fast halvplats, 2 x 3,5 m 2000 kr/år.
  • Tillfällig helplats, 4 x 3,5 m 200 kr/dag.
  • Tillfällig halvplats, 2 x 3,5 m 100 kr/dag.
  • Om du säljer som skolklass till klassresa så tillkommer inga kostnader.

Observera att för elanslutning tillkommer kostnad.

  • 1-fas 10 amp 40 kr/dag.
  • 3-fas 16 amp 70 kr/dag.

Alla bilar parkeras som tillhör torghandlare och övrig personal på Växjö Torghandel parkeras på Parkering Lineborgsplan, 352 33 Växjö


Sätt upp en väl synlig skylt på ert torgstånd med företagets namn, adress och telefon. Detta gäller även skolklasser.

Håll det rent och fräscht under, i och runt ert torgstånd.


Växjö Torghandel har öppet 8.00 - 14.30.

Alla torghandlare ska ha byggt upp sitt torgstånd innan kl. 08.00

Observera att om du har sålt slut så får du riva ditt torgstånd innan 14.30 men det sker utan att störa andra torghandlare, personal eller kunder.

Torget ska vara tomt kl. 17.00 för att det sedan ska städas.


För att få koden till servicehuset (Vattenhämtning och toalett) kontakta torgansvarig eller övrig personal som har behörighet.


För ansökan till fast torgplats så kontakta Växjö kommun


Har du några frågor?
Kontakta oss gärna.


Lägg till en länk till din hemsida eller dina sociala medier

Obs! endast torghandlare


Ladda ner vår logotyp och använd på din webbplats eller dina sociala medier