Information till torghandlare

Tillfälliga platser

Tillfälliga platser fördelas av torgansvarig klockan 07:00 på torgdagen. Platser kan ej förbokas. Vid evenemang då Växjö Torghandel flyttas till Norrtullsparkeringen kan tillfälliga platser ej erbjudas.

Fast plats som ej tagits i bruk av ordinarie torghandlare klockan 07:00 kommer att hyras ut av torgansvarig som tillfällig plats.

Pris för hyra av torgplats

  • Fast helplats, 4 x 3,5 m 4000 kr/år.
  • Fast halvplats, 2 x 3,5 m 2000 kr/år.
  • Tillfällig helplats, 4 x 3,5 m 200 kr/dag.
  • Tillfällig halvplats, 2 x 3,5 m 100 kr/dag.

Observera att för elanslutning tillkommer kostnad.

  • 1-fas 10 amp 40 kr/dag.
  • 3-fas 16 amp 70 kr/dag.

Håll det rent och fräscht på er torgplats och tänk på att torgstånden ska vara hela och rena och inte överskrida torgplatsens markeringar. På varje torgstånd ska finnas en väl synlig informationsskylt med företagets namn, adress och telefon.


Har du frågor gällande torgplatser m.m. kontakta Växjö kommun.


Växjö Torghandel har öppet 8.00 - 14.30

Alla torghandlare ska ha byggt upp sitt torgstånd innan kl. 08.00

Observera att om du har sålt slut så får du riva ditt torgstånd innan 14.30 men det sker utan att störa andra torghandlare, personal eller kunder.

Du får sälja tills 16.00 men tänk på att torget ska vara tomt kl. 17.00 för att det sedan ska städas.


För att få koden till servicehuset (Vattenhämtning och toalett) kontakta torgansvarig eller övrig personal som har behörighet.


Vill du ha med ditt företag på vår webbplats?

Lägg till dig här >>


Ladda ner vår logotyp och använd på din webbplats eller dina sociala medier

Se ändrade dagar för Växjö Torghandel 2020/2021